15
Ocak
26
Aralık
18
Aralık
07
Aralık
01
Aralık
17
Ekim
13
Ekim
11
Ekim
Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı
18
Ağustos
07
Nisan
Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı