İ  L  A  N

 

BİTLİS ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 

    

       Komisyon Başkanlığımızca Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni, Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Sözleşmeli Sağlık Memuru ve Sözleşmeli Kaloriferci kadroları için  yapılan sözlü sınavda başarılı olan adayların, aşağıdaki belgeleri 28/04/2015 tarihine kadar getirmeleri istenilmektedir.

           Bilgi edinilmesi rica olunur.

 

 

                                                                                                                                              Nida ÇELİK
                                                                                                                                              Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
                                                                                                                                              Adalet Komisyonu Başkanı V.

 

İSTENEN BELGELER

1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne, baba, eş ve çocukları içerir şekilde)
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- Diploma aslı ya da kurumca onaylı sureti
4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,
5- KPSS sonuç belgesi
6- 3 adet vesikalık fotoğraf
7- Askerlik durumunu gösterir belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi)
8- Mal Bildirim Formu
9- Adli Sicil ve Arşiv Kaydı
10- Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması ve adli sicil kaydının bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan
11- Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe
   

 

Dilekçe Örnekleri
Mal Bildirim Formu
 

SİTEMİZİ
 

T.C. Adalet Bakanlığı Bitlis Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.