İ L A N
BİTLİS ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün 21/04/2016 Tarih ve 18514707-903.01.00.00-E.1249/50875 sayılı yazıları ile Sözleşmeli pozisyonunun sözlü sınavı için 13 Haziran 2016 tarihinde yapılacağı belirtilmiş ise de sözlü sınav tarihinin 16 Mayıs 2016 olarak değiştiğine ilişkin yazı ektedir.

Ayrıca ekteki Aday Tespit Listesinde KABUL olarak geçen adayların ekteki Güvenlik ve Arşiv Formunu 4 nüsha şeklinde bilgisayar ortamında çıktısının alındıktan sonra fotoğraf yapıştırılması, yine Adli Sicil Kaydı ile Nüfus Cüzdan Fotokopisinin bir örneği ile birlikte 25/04/2016 tarihine kadar komisyonumuza mesai bitimine kadar teslim etmeleri ilanen duyurulur. 22/04/2016


   
Muhammed Ramazan AKSOY – 107377
   
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
   
Adalet Komisyonu Başkanı
EKLERİ                    :
1- Sözlü Sınav Tarihinin Değiştiğine İlişkin Adalet Bakanlığı CTE'nin yazısı
2- Aday Tespit Listesi

3- Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu

 

 

 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

 
   

 

 
 
 

SİTEMİZİ
 

T.C. Adalet Bakanlığı Bitlis Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.