İ  L  A  N

 

BİTLİS ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 

    

       Komisyon Başkanlığımızca Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni kadrosu için  yapılan sözlü sınavda başarılı olan adayın (Nihai Başarı Listesinin 1.Sırasındaki Aday), aşağıdaki belgeleri ivedi olarak hazırlayarak Bitlis Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına getirilmesi/gönderilmesi istenilmektedir.

           Bilgi edinilmesi rica olunur.

 

 

                                                                                                          Muhammed Ramazan AKSOY
                                                                                                          Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
                                                                                                          Adalet Komisyonu Başkanı

Nihai Başarı Listesi

İSTENEN BELGELER

1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne, baba, eş ve çocukları içerir şekilde)
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- Diploma aslı ya da kurumca onaylı sureti
4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,
5- KPSS sonuç belgesi
6- 3 adet vesikalık fotoğraf
7- Askerlik durumunu gösterir belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi)
8- Mal Bildirim Formu
9- Adli Sicil ve Arşiv Kaydı
10- Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması ve adli sicil kaydının bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan
11- Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe
   

 

Dilekçe Örnekleri
Mal Bildirim Formu
 

SİTEMİZİ
 

T.C. Adalet Bakanlığı Bitlis Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.