BİLGİ EDİNME BÜROSU HAKKINDA:
 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosu kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 0434 226 63 03  numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak bitliscbs@adalet.gov.tr posta adresine yapılabilecektir. 
 
BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRETLERİ
 
KANUN VE YÖNETMELİKLER
   *  4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMLARI
 
GERÇEK KİŞİ BAŞVURU FORMU TÜZEL KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

 
 

SİTEMİZİ
 

T.C. Adalet Bakanlığı Bitlis Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.