İNFAZ HAKİMLİĞİ
Hakan ÜSTÜNTAŞ
İnfaz Hâkimi

 

Serdar GÜRBÜZ
İnfaz Hâkimliği Yazı İşleri Müdürü

 

Emel ÇAĞDAŞ BAYİL
Şehriban BİRLİK
İnfaz Hâkimliği Zabıt Katibi
İnfaz Hâkimliği Zabıt Katibi

 

Seracettin YURCİ
İnfaz Hâkimliği Mübaşiri

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Bitlis Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.